NY BOG: "SPANSKE DRONNINGER"

"SPANSKE DRONNINGER" er udkommet. Kan bestilles: www.mellemgaard.dk eller boghandler.

SPANSKE DRONNINGER.  

Historien om Spanien er historien om konger, kaliffer, conquistadores, diktatorer, om fordrivelsen af arabere og jøder, om en gylden tid og et tabt imperium, om inkvisitionen, om blodige borgerkrige og store lidelser, om diktatorer og demokrater. Det er først og fremmest historien om magtfulde mænd. Der er næsten ingen kvinder i Spaniens historie. Igennem mere end 500 år fra 1474 til i dag har der været 17 konger og 31 dronninger.

Mændene var de aktive skabere af historien, det var dem, der havde magten, og det er dem, der blev skrevet bøger om. Mange dronninger er reducerede til generelle værker om alle dronninger, det er, som om man stadig ikke tager kvinders historie alvorlig. For at læse om dronningerne, må man læse om kongerne og igennem en mand forsøge at skabe et billede af en kvinde. Derfor fremstår de ofte som farveløse kvinder i historien, mange er dem er stadig ubeskrevne kvindehistorier.

 Selvom vi taler om mere end 500 år, så har spanske dronninger haft meget til fælles. De var alle sammen født prinsesser, de var næsten alle sammen blevet tvangsgift; som ganske unge fik mange af dem valget mellem ægteskab og kloster. De skulle forlade deres eget land og familie, som de ikke ville få at se igen, de skulle føde en arving, og de ville ikke blive anerkendt eller respekteret som dronning eller kvinde, før de havde født en dreng. Den nye prinsesse var en fødemaskine, og deres ægteskaber var ofte ensbetydende med seksuelle overgreb. Fernando VII, nok den værste konge i spansk historie, var gift fire gange. Hans tredje hustru var en 15-årig tysk prinsesse, der var vokset op i et kloster, og på bryllupsnatten gjorde hun så stor modstand, at kongen flygtede ud af værelset med bukserne nede om knæerne.

 Desuden blev de næsten altid gift med en, de var i familie med – en fætter, en onkel eller en grandonkel– og det var med til, at de ofte fødte syge og deforme børn. Ægteskaberne var politiske, de blev indgået for at styrke et dynasti og for at få større magt og store medgifter. De var brikker i et kompliceret politisk spil, de havde ingen indflydelse på deres krop, liv, karriere eller seksualitet. Kvinderne blev tildelt nogle roller, som der stilledes store forventninger til. 

 Tre af dem blev regenter, men de måtte kæmpe for deres rettigheder i et mandssamfund, hvor en kvindes plads var i hjemmet, ikke på en trone. Som kvinder forventedes de at opføre sig som gode hustruer, der adlød mænd. Kvinden skulle ikke opfinde sin sociale plads men udfylde den, og det var altid manden, der bestemte.

Hvordan klarede de mange spanske dronninger det? Nogle af de små prinsesser blev stærke kvinder, de havde større indflydelse på det politiske, end hvad historikere traditionelt har tillagt dem. Som noget helt unikt findes de medicinske journaler fra alle spanske dronninger tilbage fra 1469. De fortæller i detaljer om alle de kongelige fødsler.

 Jeg har valgt at skrive om ti dronninger, som blev deres tids #MeToo kvinder. Som unge prinsesser var de klar over, hvad der forventedes af dem, og de beviste gang på gang, at de kunne leve op til forventningerne. Det kunne deres mænd ikke altid. De kæmpede ikke for andre kvinder, men for selv at få indflydelse i et mandssamfund, for at beskytte deres børn, for at spille en rolle i politik under en uduelig ægtefælle, eksdronning Sofia valgte at støtte sin mand for at kunne indføre et demokrati, der respekterede køn og ligestilling. Hun var med til at forme det moderne Spanien.

 Denne bog er den første bog om spanske dronninger. For at lære de ti kvinder at kende, lader jeg det politiske gå hånd i hånd med den private historie. I disse #METOO tider er den også historierne om, hvordan kvinder kæmpede for deres roller i et mandssamfund.