Et foredrag om spanske dronninger, små prinsesser der blev tidens unge mødre. Fra Isabel til Sofia.

Da hun blev født i 1451, var Isabel blot endnu en infante, en prinsesse, én man kunne bruge til at styrke politiske alliancer, én der ville blive bortgiftet som teenager. Hendes halvbror var konge, og hun havde en bror. Da hun var 7 år, begyndte hendes halvbror at føre forhandlinger med 3 forskellige prinser. Isabel græd, da han på et tidspunkt havde fundet en gammel mand. Hun har tidligt været klar over den rolle, kun kunne komme til at spille i Spanien. Nogle år senere bestemte hun sig i al hemmelighed for at gifte sig med sin fætter, Fernando. Da de blev gift var hun 18 år, han var 17 år, og de havde kendt hinanden i 4 dage.

Fernando blev Isabels store kærlighed. Da de blev gift, var de ikke regenter, men tronarvinger til to riger, Kastillien og Aragon, der i 1469 så ud til at blive reduceret til to fattige provinser i udkanten af Europa. Det skulle komme til at gå helt anderledes. De blev et formidabelt par, der forstod at skabe en aura omkring sig, som eftertiden forstørrede. De blev til myter, med dem begyndte en guldalder. Der er ingen tvivl om, at deres ægteskab i begyndelsen var en ægte passion; da de blev ældre, udvikledes det til en dyb gensidig respekt, og i deres testamenter ønsker de begge at dele det evige liv sammen.

Isabel og Fernandos største øjeblik kom, da de havde afsluttet generobringen af Spanien, smidt de sidste arabere ud, og den 2 januar 1492 kunne ride ind i Granada iført arabisk tøj. Samtidig med at de red ind, forlod den arabiske leder, Boabdil, byen, og fra et sted lidt udenfor Granada så han sig tilbage og "græd som en kvinde over det han ikke kunne forsvare som en mand." 1492 er det store år i spansk historie; nogle måneder senere skrev en italiensk sømand en kontrakt med Isabel, der blev grundlaget for det spanske imperium. Den 3 august samme år drog Columbus afsted i 3 skibe.

Juana var Isabel og Fernandos tredie barn; hun havde en ældre søster og en bror, og der kom yderligere to piger. Døtrene ville blive brugt til at indgå politiske alliancer, og de blev opdraget til at repræsentere de spanske interesser i udlandet, og med et kendskab til latin og musik ville de kunne klare sig ved ethvert europæisk hof. De blev opdraget i den kristne tro, de skulle lære at gøre korsets tegn, sige fadervor, og de skulle kunne knæle yndefuldt foran Kristus og hans moders billeder. Døtrene skulle også lære at tie og slå øjnene ned, når deres mand, brødre eller mandlige slægtninge talte. De lærte at se smukke ud. Juanas bror lærte at regere, for han var tronarving, Juana lærte at adlyde, for det var ikke meningen, at hun skulle regere. Stik mod alle forventninger blev hun dronning, da hendes to ældre søskende døde og ikke efterlod sig nogen arvinger.

Isabel og Fernando havde bestemt, at Juana skulle giftes med Felipe af Burgund, søn af Maximilian af Østrig og Maria af Burgund. En flåde på 133 skibe og 15.000 mand ledsagede den unge prinsesse til Nederlandene for at blive gift. Den 12 oktober 1496 mødtes Juana og Felipe for første gang. Det blev et møde, der er gået over i historien, for de to unge havde kun været sammen nogle timer, før de blev enige om ikke at vente. De sendte bud efter en præst, der kunne foretage den nødvendige velsignelse, og samme dag blev ægteskabet fuldbyrdet. Bruden var 16 og brudgommen 17 år. De 5 børn de fik, blev alle konger og dronninger.

Juana var sygelig jaloux, og Felipe var konstant utro. Juana begyndte at vise tegn på en mental uligevægt, som også er blevet diagnosticeret som skizofreni. Alligevel blev hun og Felipe kronet som regenter, da Isabel døde i 1504. I september 1506 skete katastrofen. Under et ophold i Burgos blev Felipe pludselig syg, og 8 dage senere døde han. Nu begyndte en bizar episode i spansk historie, som alle spaniere kender. Det næste år rejste Juana rundt om natten med Felipes kiste på en vogn trukket af 4 sorte heste og et følge af soldater og messende præster med fakler. Det skete, at Juana lod kisten åbne for at betragte sin mand, og det er nu, at hun får tilnavnet "la loca," den vanvittige. Hendes rejse endte i et kloster, hvor hun levede som i et fængsel de næste 45 år. Formelt var hun Spaniens dronning.

Det var et populært valg den unge kejser Karl traf, da han bestemte sig for at gifte sig med sin portugisiske kusine Isabel. Spanierne ønskede at knytte tættere forbindelser til Portugal, men det spillede utvivlsomt en rolle, at hun medbragte en enorm stor medgift, for Karl var begyndt at låne penge til ågerrenter for at opretholde sit imperium. De mødtes første gang den 10 marts 1526, og samme dag blev de gift. "Jeg var tilstede første gang kejseren nærmede sig Isabel, jeg var med til middagen og vielsen, og jeg har aldrig set to nygifte, der var så glade for hinanden," skrev en adelsmand.

Der er ingen tvivl om, at Karl blev meget glad for sin unge smukke kone. Hvedebrødsdagene blev tilbragt i Granada og varede ½ år. Da de kom tilbage, var Isabel gravid, og hun fødte en søn, den senere Filip II. Karl var tilstede ved fødslen og arrangerede fester og turneringer for at fejre begivenheden. Karl var også kejser over et stort imperium, der krævede hans tilstedeværelse, og han var ofte væk, iblandt i flere år. Det var svært for Isabel at acceptere, hun var ulykkelig, savnede ham og græd hver dag. foruden Filip fødte hun to piger og en dreng der døde efter nogle måneder. Den sidste graviditet endte med en dødfødt dreng og nogle dage senere døde Isabel, kun 36 år.

Karl var utrøstelig, da Isabel døde og lukkede sig inde i et kloster i 7 uger; kort tid efter forlod han Spanien og sine 3 små børn. Han fik senere forhold til andre kvinder, som han også fik børn med, men han giftede sig aldrig igen. Da han var 56 år abdicerde han og trak sig tilbage til dette kloster i Extremadura, hvor han levede sine sidste år i et hus, der var en kopi af det, han var vokset op i i Gent.

Kejser Karl havde bestemt, at hans søn Filip skulle giftes med sin portugisiske kusine, Maria. De var dobbelt fætter og kusine, idet hendes far var bror til Filips mor. Når der skulle arrangeres bryllupper mellem de kongelige huse, sendte man portrætter for at præsentere den fremtidige brud/gom. Man vidste, at Maria var lidt for tyk, men hoffet havde sendt hende på en slankekur. Da brylluppet fandt sted, var de to unge 16 år, og de blev gift samme dag, de så hinanden første gang. Efter godt et år blev Maria gravid, og hun fødte en søn, Karl. Det unge par havde fået en dispensation fra paven på grund af det nære familieforhold, men det var ikke nok til at forhindre, at de mange ægteskaber mellem beslægtede førte til misdannelser hos barnet, de habsburgske gener var blevet for syge. Det var helt klart, at drengen ikke var normal, men han var samtidig arving til et imperium. Fødslen varede to forfærdelige døgn, og det har sikkert været en medvirkende årsag til, at Maria døde 4 dage efter fødslen.

Filips første kone var død, og nu bestemte Karl, at hans søn skulle giftes med Mary Tudor, den engelske dronning, som var kejserens kusine. Som altid gjorde Filip, hvad hans far bad om, han drog til England, ledsaget af 70 skibe og 4000 mand. Da Filip og Mary mødtes første gang, talta han spansk, som hun forstod, men ikke talte; hun talte fransk, som han forstod, men ikke talte. Mødet varede ½ time, hvorpå de kyssede hinanden og skiltes. To dage senere blev de gift. Mary var 37 år, lille, tynd og ikke særlig køn, med en noget mandig stemme. Hun blev meget hurtigt forelsket i sin unge spanske ridder, der var 11 år yngre. Nogle måneder efter brylluppet meddelte hun, at hun var gravid, men det har snarere været en hysterisk graviditet, for der var ikke noget barn, hun forblev barnløs. Efter et år drog Filip videre til Brussel, Mary var utrøstelig, hun tryglede ham om at komme tilbage. Han kom, men blev kun nogle måneder; hun stod og fulgte ham med øjnene, da han rejste. Det var sidste gang hun så ham, hun døde et år senere.

I en alder af 18 år var Filip regent i Spanien, mens hans far var i Nederlandene; Filip var også enkemand og far til et handikappet barn. Som 26 årig giftede han sig igen, med den engelske dronning Mary, der var 11 år ældre, hun døde efter 4 år. Karl havde abdiceret, og nu var Filip konge over et mægtigt imperium. Det var på tide, at han fandt en ny hustru.

Isabel af Valois blev Filip II´s tredie hustru. Hun var datter af Henrik II af Frankrig og Catalina af Medici. Hun kom med et stort følge, og da hun mødte sin fremtidige mand første gang, var hun iklædt en kostbar kjole besat med perler og ædelstene. Ægteskabet kunne ikke fuldbyrdes, for hun var kun 13 år, legede stadig med dukker og var ikke kønsmoden. Filip var 33 år. Da hun efter nogle år blev gravid, blev hun så syg, at man troede hun skulle dø. Datidens behandling gik ofte ud på åreladninger, og dronningen blev igennem 3 uger tappet for det meste af sit blod. Man bad for hende i hele landet, bragte den hellige Eugenios ufordærvede lig til hende, men alligevel aborterede hun. Hun blev rask, men onde tunger påstod, at det mere var bønnerne end lægerne, der havde helbredt hende. Året efter fødte hun en datter, og året efter endnu en datter. Der var store forventninger til en mandlig arving, da hun blev gravid i 1568, men hun blev igen syg, og da lægerne årelod hende og fyldte hende med afføringspiller, gik det galt. Hun fødte en pige, der døde få timer senere. Efter yderligere nogle timer døde den unge dronning, kun 22 år gammel.

Filip var 42 år og enkemand for 3 gang. Han havde netop mistet sin unge søn, don Carlos. Han ville helst ikke giftes igen, men eftersom han ikke havde en mandlig arving, ville han ofre sig for sit imperium. Valget faldt på hans niece, Anna af Østrig, der var datter af Filips søster og fætter. Paven nægtede først at godkende ægteskabet, men blev overtalt. Da Anna kom til Spanien første gang, var hun 21 år, og også denne gang fandt brylluppet sted, lige efter at de to havde mødt hinanden. Filip blev glad for sin nye kone, der var lille og elegant, havde blå øjne og langt lyst hår, desuden talte hun spansk, det var der ingen af de tidligere hustruer, der havde gjort. Hun opfyldte snart den eneste forventning, man havde til hende, for året efter fødte hun en søn, Fernando, og de næste år kom der 3 drenge og en pige. Dynastiet var sikret, foreløbig. Anna levede en tilbagetrukket, nærmest klosteragtig tilværelse; af hendes 5 børn overlevede kun den svagelige Filip, senere Filip III. Anna led også i perioder af anoreksi, og kun 31 år gammel døde hun af en influenza.

I 1563 blev den første sten lagt til Escorial, der skulle blive til spansk katolicisme omsat i solide sten; tung og alvorlig som Filip II selv. Et enormt paladskompleks der skulle rumme bibliotek, basilika, kloster, slot og krypt. 23 år senere stod det klar. Nogle år tidligere var man begyndt at flytte den habsburgske familie til krypten, og her kom Filip II og hans familie til at ligge.

Margarita af Østrig var kun 13 år, da hun blev gift med Filip III og dermed dronning af Spanien. Hun var besat af at give Spanien en mandlig arving, og hun kom til at opfylde alle forventninger. I løbet af 10 år fødte hun 7 børn, 4 sønner og 3 døtre. Efter den sidste fødsel blev hun syg, og hun døde 2 uger senere, kun 27 år gammel, efter at man havde åreladt hende, afholdt messer og anbragt liget af en død helgen hos hende.

Filip III blev en kærlig ægtemand, der var til stede ved alle børnenes fødsler, holdt sin kone i hånden og tørrede sveden af hendes pande. Han forstod sig ikke på at regere landet, det overlod han til andre, og på sit dødsleje sagde han, at han aldrig skulle have været konge af Spanien.

Filip III havde overladt styret af landet til hertugen af Lerma, som var yderst korrupt og på kort tid blev en af landets rigeste mænd. Han var dog op imod et formidabelt triumvirat af kvinder, der var mødre, søstre og hustruer til alle Europas kronede hoveder. Fra et kloster i centrum af Madrid lykkedes det dem at få gennemført en politik, der var mere til gavn for deres habsburgske familie end for Spanien.

Isabel af Borbon var datter af den franske konge, og hun var kun 12 år, da det blev besluttet, at hun skulle giftes med den 10 årige spanske tronarving Felipe. Da han så hende første gang, blev drengen så overvældet af hendes skønhed, at han ikke turde sige noget. De første år levede de adskilte, men da Felipe var fyldt 15 år, anså man det på tide at få en arving. Isabel fødte de næste år fire piger, der alle døde. Endelig kom den ventede dreng, Balthasar. Der kom endnu en pige, der døde, og den sidste pige blev Maria Teresa, som blev Ludvig 14 ´s dronning. Isabel var dybt ulykkelig over de børn, hun mistede og døde kun 40 år gammel.

Mariana af Østrig var kun 13 år, da hun blev gift med sin onkel, Felipe IV, der var 43 år. Som 16 årig fødte hun sit første barn, Margarita, som Velázquez har foreviget. De to næste piger dør som spæde, men der er stor glæde, da hun endelig føder to sønner, der dog ikke når at blive to år. Hendes sidste søn, Carlos, blev konge af Spanien som 4-årig, han var deform, og med ham uddør det habsburgske dynasti i Spanien.

Felipe IV blev født til at lede et imperium. Han var seks år, da hans mor døde, han var 10 år, da han blev gift, han var 15 år, da hans far, Felipe III døde, og han selv blev konge, nogle måneder senere blev hans første barn født. En af hans vigtigste forpligtelser overfor imperiet var at forsyne det med en mandlig arving. Felipe IV var en halvgud, men han var også en mand, og han er gået over i historien som libertineren, den inkarnerede don Juan med 36 bastarder. De fleste af hans 15 legitime børn døde næsten alle, inden de var fyldt to år.

Maria Luisa af Orleans var niece til Ludvig 14, solkongen, og vokset op ved det strålende franske hof. Hun var forelsket i sin franske fætter, men blev sendt ned til sin spanske fætter, Carlos II. Hele Europa ventede på en arving til det spanske imperium, især Ludvig 14, der gik så vidt, at han fik fat i Carlos underbukser og lod dem analysere. Hoffet var nærmest hysterisk optaget af Maria Luisas menstruationer, hun gjorde sit bedste for at holde af sin deforme mand og for at blive gravid. Som årene gik, og der ingen arving kom, blev stemningen ubehagelig, man var ikke i tvivl om, at det var dronningens skyld, og hun døde som kun 27 årig, efter at have drukket en kop kakao, sandsynligvis forgiftet.

Mariana af Bayern. Allerede få dage after at Carlos II´s dronning var død, begyndte man at se sig om efter en ny. Man viste Carlos billeder af en tysk og en italiensk prinsesse, men han var fuldkommen ligeglad. En måned senere havde man fundet hende, den habsburgske Mariana, som man håbede ville være lige så frugtbar som sin mor, der havde født 24 børn. Allerede en måned efter at hun var kommet til Madrid, meddelte hun til alles forbavselse, inklusive sin mands, at hun var gravid. Det viste sig ikke at være sandt, men det skabte håb, og hun gentog løgnen 12 gange. Der kom ingen børn, og det habsburgske dynasti i Spanien uddøde.

Carlos var den sidste i en børneflok på 15, og han var absolut den, der var mindst egnet til at overtage et imperium. Hans forældre var onkel og niece, hans mor var også hans kusine, og han var det triste resultat af et degenereret dynasti, der de sidste 200 år næsten kun havde giftet sig indbyrdes. Han blev konge som 4-årig, da blev han stadig ammet af sine 14 ammer, han lærte først at gå, da han var 9 år, det habsburgske underbid var hos ham blevet så grotesk, at han næsten ikke kunne spise. Han var gift to gange, og han var nærmest besat af at få en arving, blev behandlet med en sværm af kvaksalvere og læger, relikvier, amuletter, helligt vand og djævleuddrivelser, men lige lidt hjalp det, der kom ingen børn. Kort før sin død skrev han testamente, hvor han udnævnte en fransk prins til konge af Spanien. Habsburgernes tid var forbi, nu kom borbonerne, og de er der stadig.

Da Maria Luisa af Savoyen hørte, at hun skulle giftes med den spanske konge, Filip V, lukkede hun sig inde på sit værelse og nægtede at komme ud. Hun var 12 år og fik valget mellem kloster og ægteskab. Nogle måneder senere tog hun afsked med sin familie for at begive sig mod Spanien. Da man ved grænsen tog hendes dukker fra hende, blev hun så rasende, at hun efter brylluppet nægtede at være sammen med sin nye mand. Alligevel voksede der i løbet af kort tid en klog og stærk kvinde frem af den lille pige med dukkerne. Hun skrev til Ludvig 14, at hun var passioneret forelsket i sin mand, og det blev hende, der fik ham til at fungere som konge, det gik hurtigt op for hende, at hendes mand ikke var i stand til at tage beslutninger. Hun opfyldte sin pligt som dronning og fødte ham fire sønner, men døde, da hun kun var 25 år.

Da Filip V´s hustru var død, lukkede kongen sig inde og nægtede at tale med nogen. Man foreslog diskret, at han tog en elskerinde, men det forbød hans katolske tro ham, så man fandt en italiensk prinsesse, Isabel af Farnese, der blev beskrevet som den ideelle hustru. Hun var ydmyg, stille, føjelig, holdt af huslige dyder som at sy og brodere, desuden var hun lidt dum og let at manipulere. Intet kunne være mere forkert, og Isabel kom til at dominere spansk politik de næste 50 år. Hun blev gift med en konge, der havde tre sønner, men alligevel var hendes største ambition, at hendes fremtidige børn skulle blive konger og dronninger. Det lykkedes også, hun fødte syv børn, og hendes ældste søn blev konge af Spanien som Carlos III.

Filip V (1700-1746) var barnebarn af Ludvig 14 og voksede op ved det strålende hof i Versailles. Da han var 16 år, bestemte solkongen, at Filip skulle være konge af Spanien, og han blev grundlægger af det nye dynasti, borbonerne. Han er den konge, der har siddet længst på den spanske trone, i 46 år, men han var også i lange perioder fuldstændig utilregnelig. Han var gift to gange med stærke kvinder, der forstod hans svagheder og i perioder overtog ledelsen af landet. For at hjælpe på hans "melankoli", som man kaldte det, sang den italienske kastratsanger Farinelli hver nat de samme opera arier for den gale konge.

I van Loos portræt fra 1543 af Filip V´s familie ser man en svulstighed og farverigdom, som sjældent ses i spansk maleri. Baggrunden er et slags teater, fantastiske søjler og draperier, som vender ud mod en have. Fra en balustrade over familien spiller et lille orkester. Det er en luksuøs baggrund, der står i stærk modstand til det habsburgske rum, hvor personerne poserede mod en sparsomt udstyret, lukket baggrund. I midten sidder matriarken, Isabel Farnese, til venstre en føjelig Filip V, der vender sig mod sin hustru. De er omgivet af deres talrige famili, som stolte poserer, de fører sig frem med en stor lethed og selvbevidsthed, tilsyneladende færdes de i en lykkelig og ukompliceret verden, langt væk fra virkeligheden.

Barbara af Braganza var datter af den portugisiske konge og fik en glimrende uddanelse ved hoffet i Lissabon. Hun lærte 6 sprog og studerede musik og komposition hos Scarlatti. Da hendes forældre bestemte, at hun skulle giftes med den spanske tronfølger, Fernando, modtog hun et portræt af ham, der forestillede en pæn ung mand, men der blev ikke sendt noget portræt af hende til Madrid, for Barbara var ikke køn, og desuden var hendes ansigt koparret. De to unge mødtes første gang til deres bryllup, og da var Barbara næsten overdækket med tøj og smykker. Hendes far sagde, at hun var det grimmeste, der længe havde forladt Portugal. Der gik dog ikke lang tid, før Fernando blev forelsket i sin kloge kone.

Fernando VI (1746-59) var en genert, korrekt ung mand, lysblond og ikke særlig høj, der elskede at gå på jagt, lytte til musik og samle ure. Han var den fjerde søn af den spanske konge med mikroskopiske chancer for nogensinde at sidde på den spanske trone. Han var kun 5 måneder, da hans mor døde, og ikke fyldt et år, da han fik en stedmor, der kun var interesseret i sine egne børn. Det var hende, der bestemte, at Fernando skulle giftes med en portugisisk prinsesse, Barbara, der ikke blot var grim, men sandsynligvis heller ikke kunne få børn. Fernando blev forskrækket, da han så Barbara første gang. Det var til deres bryllup, men han nøjedes med at resignere og acceptere. De to kom snart til at holde af hinanden, faktisk blev de uadskillige, deres største ulykke var, at der ingen børn kom. Hans stedmors drømme gik i opfyldelse, for det blev hendes søn, Carlos, der efterfulgte Fernando.

Da Maria Amalia som 12 årig så et portræt af den mand hendes forældre havde bestemt, hun skulle giftes med, sagde hun, at hun aldrig ville giftes med en mand, der havde så stor en næse. Da Carlos, konge af Napoli og Sicilien, så portættet af den pige, hans forældre havde valgt for ham, blev han øjeblikkelig forelsket. Et år senere havde hun taget afsked med sin familie og sit land og var på vej til Italien, hvor Carlos utålmodigt ventede på hende. To år senere var hun gravid og skulle komme til at føde 13 børn.

I en alder af 19 år var han blevet konge af Neapel, og nu skrev han til sine forældre i Madrid og bad dem finde en hustru til sig. Det blev den 13 årige Mria Amalia, som han blev forelsket i samme dag, de mødtes, det var til deres bryllup. De fik 13 børn, og da han blev konge af Spanien i 1759, flyttede de til Madrid. Et år senere døde Maria Amalia, Carlos var da kun 44 år, men han giftede sig aldrig igen hun havde været hans livs kærlighed.

Maria Luisa var født ved det luksuøse hof i Parma, et lille Versailles. Hun blev gift med sin fætter Carlos på sin 14 års fødselsdag. Der gik ikke lang tid, før hun begyndte at kede sig ved det stive spanske hof, og rygterne om hendes skandaløse liv bredte sig. Da hun var 38 år, mødte hun an soldat på 21 år, og sammen med kongen dannende de tre et triumvirat, der havde magten i Spanien. Hun blev gravid 24 gange, kun 6 børn blev voksne. I 1808 måtte kongefamilien gå i eksil i Frankrig.

Da den 17 årige Carlos så sin kommende hustru for første gang, følte han sig snydt, for hun var ikke så køn, som det portræt hun havde sendt. Alligevel blev han hurtigt afhængig af den viljestærke Maria Luisa, der konstant blev gravid, dog ikke altid med Carlos, og den sidste søn bar en pinlig lighed med Godoy, førsteministeren. I 1808 afgav han den spanske trone til Napoleons bror José, mod at få en pension og et slot i Frankrig, hvor familien kunne bo.

I 1800 malede Goya dette kæmpe potræt af den kongelige familie. Vi ser Maria Luisa i midten med Carlos IV til højre og hendes sønner Fernando VII og Carlos til venstre. Vi ser også den øvrige familie, de to yngste børn Maria Isabel og Francisco, samt kongens bror don Antonio; deres to døtre Carlota, dronning af Portugal, Maria Luisa med baby og hendes mand Luis af Borbon, yderst til venstre ses kongens søster Josefa, og bag et lærred ses Goya. Værket blev i mange år anset for at være en satire, men i dag er der ingen tvivl om, at det er en hyldest til kongefamilien. Hvis Goya havde vovet at kritisere den kongelige familie, ville han have mistet sin stilling som hofmaler.

Maria Antonia var vokset op ved hoffet i Neapel og var 17 år, da hun blev gift med sin fætter, Fernando. Da hun så ham første gang, var hun ved at besvime. Hun havde hørt, at han ikke var køn, men så grim havde hun ikke troet, han var. Hun græd hele natten, men affandt sig med sin skæbne. Fernando var ikke i stand til at fuldbyrde ægteskabet og blev til grin ved hoffet. Først efter et år lykkedes det, og Maria Antonia blev gravid, men aborterede. Hendes svigermor hånede hende og sagde, at man skulle have briller på for at se så sølle et foster. Maria Antonia døde efter den anden abort kun 21 år gammel.

Fernandos anden kone var hans niece, Isabel af Braganza. En sød og rar pige, der kom uden nogen medgift eller brudeudstyr, desuden var hun ikke særlig køn. 11 måneder efter brylluppet fødte hun en pige, der snart døde, og året efter var hun igen gravid. Under fødslen troede lægerne, at Isabel var død og foretog et kejsersnit. Isabel skreg og så døde hun; det blev et blodbad. Kejsersnit var ikke normale, men man lod altid moren leve, undtagen når det drejede sig om dronninger, de måtte dø for deres land. Her var barnet en dødfødt pige.

Fernando VII´s første svigermor, dronningen af Neapel, skrev om sin svigersøn:" han er en kugle af en mand, når mig til skulderen, han er mest krop, næsten ingen ben, et dværgagtigt hoved, forfærdelige ansigtstræk, en skræmmende stemme, en total idiot. Prinsen laver ikke noget, han læser ikke, skriver ikke, tænker ikke, intet." Fernando VII er uden tvivl den værste konge i spansk historie.

Maria Josefa Amalia blev Fernandos tredie hustru. Hun var en tysk prinsesse, også både hans grandkusine og grandniece. Hendes mor døde, da hun var spæd, og hendes far havde anbragt hende i et kloster. Hun kom til Spanien som 15 årig, total uvidende om livet udenfor murene, og på bryllupsnatten blev hun så bange, at hun tissede og sked i sengen, noget der sendte Fernando ud af værelset i en fart med bukserne nede. Kun et brev fra paven om, at sex ikke var en synd, fik hende på andre tanker. Alligevel lykkedes det hende ikke at blive gravid. Hun døde uventet, da hun var 25 år. En trist og ulykkelig dronning.

Maria Christina var 23 år, da hun blev gift med sin onkel Fernando VII, der var 45 år. På bryllupsnatten voldtog han hende, og det glemte hun aldrig, alligevel blev hun hans store kærlighed og fødte ham to piger. Få år efter døde Fernando, og Maria Christina blev regent for sin lille datter, Isabel. Nogle uger efter Fernandos død var hun ude at køre, da hun fik en voldsom næseblod. Hun havde mistet sit lommetørklæde, men en ung kaptajn gav hende sit. De blev straks forelskede og hemmelig gift 3 måneder senere, han hed Fernando Munoz, og folkeviddet døbte ham Fernando VIII. Hun fødte ham 9 børn og døde i Frankrig i 1878.

Isabel var 3 år, da hendes far døde, og hun blev prinsesse af Asturias, tronarving. Hun var 13 år, da hun blev erklæret myndig og dronning. Hendes valg af mand var et internationalt problem, noget hun ikke selv kunne bestemme, og hun protesterede voldsomt, da man valgte hendes fætter Francisco, der var homoseksuel. De to brød sig ikke om hinanden, og snart drog en strøm af elskere igennem Isabels soveværelse. Hun fik 12 børn, hvoraf 5 blev voksne, prinsegemalen måtte præsentere de nyfødte på en sølvbakke, vel vidende at han ikke var far til nogen af dem. I 1868 blev man træt af hende og hendes skandaløse liv, og hun gik i eksil.

Francisco de Asís var fætter til Isabel II, han havde en fistel stemme, var meget feminin, brugte parfume og gik med dameundertøj. På bryllupsnatten havde han flere flæser på end Isabel. Han fik en ven, som han senere boede sammen med i eksil i Paris. Her gik de ture med deres hunde, som de havde opkaldt efter Isabels elskere.

Det stod snart klart, at de to ægtefæller var vidt forskellige. Isabel elskede fester og natteliv, gik i seng ud på morgenen og stod op ved 2 tiden. De nygifte mødtes i spisestuen, hvor hun spiste morgenmad, mens han spiste frokost. Han skrev i et brev:"Isabelita elsker mig ikke, og jeg bryder mig heller ikke om hende, men det er vigtigt, at folket tror det modsatte. Vi er nødt til at opretholde facaden."

Maria Viktoria dal Pozzo var en italiensk prinsesse, der blev spansk dronning. Hun var, modsat sin mand, kultiveret, intelligent, talte flere sprog og havde lært sig spansk, da hun kom. Desuden var hun diskret omkring sin mands mange affærer. Parret blev moppet ved det spanske hof, til trods for at hun gjorde meget for at gøre sig populær, bl.a. oprettede hun den første børnehave for fattige børn, lod mad dele ud, alt betalt af egen lomme. Da de måtte forlade Madrid i hast, måtte hun bæres ud af slottet, for hun havde netop født, hen til et uopvarmet tog uden mulighed for mad med kurs mod Lissabon, hvor parret fik en hjertelig modtagelse.

Amadeo af Savoyen var en italiensk prins, der nåede at være konge af Spanien i 772 dage. Han var kun 25 år, da han kom til Spanien, hans habsburgske træk vidnede om, at han stammede i lige linje fra Filip II. Han var elegant, venlig, lidt barnlig af sin alder, og så var han en libertiner, der havde elskerinder hele sit liv. Han lærte sig aldrig spansk.

Mercedes var 17 år, da hun blev gift med sin fætter, Alfonso XII, som hun havde været forelsket i, lige siden hun så ham første gang som 12 årig. Det blev et romantisk bryllup i Madrid, hvor hele byen festede i flere dage. Kun 5 måneder senere døde Mercedes, efter en abort og en efterfølgende tyfus, som hun havde fået ved at drikke vandet på familiens slot i Sevilla. 5 af hendes søskende var døde af samme årsag, men det havde man holdt hemmeligt. Hele Spanien sørgede, for det havde været et bryllup med to, der elskede hinanden.

Maria Christina af Østrig blev forbavset, da hun hørte, at hun var kandidat til at blive den unge Alfonso XII´s anden hustru. Hendes grandfætter Frans Josef af Østrig havde udnævnt hende til abbedisse i et konvent, og i Madrid gik der rygter om, at kongen skulle giftes med en nonne. Hun forsøgte at udfylde den første kones plads, men det lykkedes aldrig, hun forblev en streng frk. Dydsmønster. For Alfonso forblev det et dynastisk ægteskab, der skulle skaffe en mandlig arving. Han førte sit eget liv med elskerinder og børn. Da hun blev gravid, håbede man, at det blev en dreng, men de næste år fødte hun to piger. Da Alfonso blev alvorlig syg og ikke kunne gå ud, fik hun ham endelig for sig selv. Da han døde i 1885, kun 28 år gammel, var Maria Christina gravid i tredje måned, og ½ år senere fødte hun den længe ventede søn, Alfonso XIII.

Alfonso XII så sin kusine Mercedes første gang, da han var 15 år og hun 12 år, og han glemte hende ikke. Som konge af Spanien anså han sit ægteskab som en forpligtelse, men han ville selv bestemme, hvem han skulle giftes med, og han havde bestemt sig for sin kusine Mercedes. Efetr hendes død, da han skulle giftes for anden gang, var han fuldstændig ligeglad og overlod regeringen at finde en diskret, kultiveret, katolsk prinsesse, der helst kunne føde en mandlig arving.Der er
28 spanske dronninger fra 1474 til i dag. Selvom vi taler om over 500 år, så har de meget til fælles. De er alle sammen født prinsesser, dvs. at de har blåt blod i årene. De fleste er blevet tvangsgifte, som ganske unge, 12-13 år, fik de valget mellem ægteskab og kloster, de skulle forlade deres eget land og familie, som de ikke ville få at se igen, og de skulle føde en arving. De ville ikke blive anerkendt som dronning eller kvinde, før de havde født en dreng, den nye prinsesse var en fødemaskine. Desuden blev de altid gift med en, de var i familie med, en fætter, en onkel eller en granfætter, og det medførte, at de ofte fødte syge og deforme børn. 

Hvordan klarede de det? Det ved vi ret meget om, for vi har deres medicinske journaler lige fra Isabel i 1469 til Sofia. 

Den sidste del af foredraget handler om nyere tid, om hvordan den spanske kongefamilie blev smidt ud af Spanien i 1931, og hvordan det blev muligt at vende tilbage efter Francos død i 1975. En dramatisk historie der begynder med den nuværende konge, der som 10 årig blev sat på nattoget fra Lissabon til Madrid, måtte forlade sin familie for at blive opdraget hos Franco, om hvordan han klarede overgangen fra diktatur til demokrati, med hjælp fra Sofia, men kan monarkiet overleve i dagens Spanien?